Malatya İl Koordinatörlüğü

IPARD II PROGRAMI 8. VE 9. ÇAĞRILAR İÇİN İSTİSNA UYGULAMASINDA FATURA TARİHLERİ HAKKINDA DUYURU


19.10.2020 tarihinde Kamuoyuna duyurulduğu üzere; 8. ve 9. Çağrı projeleri için sözleşme uygun harcama tutarlarında güncelleme yapılmasına imkân sağlayan istisnai bir düzenleme yapılmıştır.

İstisna kapsamında hazırlanan zeyilnameyi imzalayarak istisnadan yararlanmaya hak kazanan faydalanıcılar tarafından Kurumumuza sunulacak faturaların aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

  1. 19.10.2020 tarihinde yayınlanan istisna duyurusundan önce Kurumumuza Ödeme Talep Paketi (ÖTP) teslim edilen projeler için; ÖTP teslim tarihinden önce düzenlenmiş fark faturaları varsa ilgili faturalar destek kapsamına alınabilir. 
  2. Sözleşme İmzalanması ile İstisna Duyurusu arasında sözleşme uygun harcama tutarından fazla tek bir fatura düzenlenmiş ise; zeyilname sonucuna göre faydalanıcıya artırılmış oranda ödeme yapılabilir.
  3. Sözleşme imzalanmasının ardından ana fatura düzenlenmiş, istisna duyurusundan önce de fark faturası düzenlenmiş ise; yani ana fatura ve fark faturasının her ikisinin de istisna duyurusundan önce düzenlenmiş olması durumunda ilgili faturalar destek kapsamına alınabilir.
  4. İstisna duyurusundan önce ana fatura düzenlenmiş, fark faturası ise istisna duyurusundan sonra düzenlenmiş ise; ilgili fark faturaları destek kapsamına alınmayacaktır.
  5. Ana fatura ve fark faturası istisna duyurusundan sonra düzenlenmiş ise; tarih açısından sadece ilgili faturaların ÖTP tesliminden önce düzenlenmiş olması şartı aranacaktır.
  6. Sözleşmede “Genel Harcamalar” başlığı altında yer alan İş Planı ve Teknik Proje Hazırlama, Statik Proje Hazırlama, Mimari Proje Hazırlama, Elektrik Tesisat Projesi Hazırlama, Mekanik Tesisat Projesi Hazırlama uygun harcama kalemleri; başvuru aşamasında katlanılan maliyetler olduğundan ilgili harcama kalemleri istisna kapsamına girmemektedir.
  7. Her durumda fatura ilgili Ödeme Talep Paketi Hazırlama Rehberinde belirtilen şartları sağlamalı ve fatura tutarının tamamının ödemesi prosedürlerimize uygun olarak yapılmış olmalıdır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Cimer