Malatya İl Koordinatörlüğü

YARARLANICILARA %50 AVANS ÖDEMESİ HAKKINDA DUYURU


Kurumumuz ile IPARD II Programı yatırım tedbirleri kapsamında Sözleşme imzalamış ve önümüzdeki dönemde Sözleşme imzalayacak olan yararlanıcılara talep etmeleri halindedetayları aşağıda belirtilen şartlarla ve şekilde Kamu Katkısının azami %50’si oranında avans ödemesi yapılabilecektir.

Avans uygulamasından halihazırda Kurumumuz ile geçerli bir sözleşmesi bulunan ve bundan sonra sözleşme imzalayacak olan bütün yararlanıcılarımız faydalanabilecektir. Buna göre;

Günümüz itibariyle Kurumumuz ile imzalanmış geçerli bir sözleşmesi bulunan ve avans ödeme talebinde bulunmak isteyen yararlanıcılar 17 Aralık 2020 Saat 17:00’a kadar istenen belgeler ile Sözleşme imzaladıkları TKDK İl Koordinatörlüklerine başvurabilirler.

Günümüzden itibaren Kurumumuz ile sözleşme imzalayacak olan ve avans talebinde bulunmak isteyen yararlanıcılar Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 ay içerisinde avans talebinde bulunabilirler.

Kurumumuzun web sitesinde 13/07/2020 tarihinde yayınlanan duyuruya istinaden TKDK katkısının %10’u kadar avans kullanan yararlanıcılar Sözleşmelerinde yer alan ödenmemiş TKDK katkısının %40’ı için yine aynı süre içerisinde başvuruda bulunabilirler.

Kurumumuzdan, önceki taksitlere ilişkin ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilebilecek azami avans tutarında dikkate alınması gereken kamu katkısı;  Sözleşmede yer alan toplam kamu katkısından, ödemesi yapılan taksite ilişkin Sözleşmede yer alan kamu katkısı çıkartılarak hesaplanabilir.

Diğer Hususlar;

 • Sözleşmede yer alan TKDK katkısının azami %50’si kadar avans talebinde bulunulabilir. Avans talebinde bulunulabilecek tutar (buradan 1) hesaplanabilir.
 • Avans talep edilen tutarın %110’u kadar kesin ve en az 24 ay geçerli Banka Teminat Mektubu, avans talebi ile birlikte TKDK’ya sunulmalıdır. Avans Talep Formu’na (buradan 2 ) , 8. Çağrı öncesi projeler için Banka Teminat Mektubu taslağına (buradan 3 ), 8. Çağrı ve sonrası projeler için Banka Teminat Mektubu taslağına (buradan 4) ulaşabilirsiniz. Sunulacak Banka Teminat Mektubunun söz konusu taslaklar ile aynı olması gerekmektedir.
 • Avans ödemesinin yapılabilmesi için bankada ayrı bir vadesiz hesap açtırılması gerekmektedir.
 • Ödemesi yapılan avans tutarı faiz, vb. gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 • Yukarıda bahsedilen hususların teyit edilebilmesi için avans ödemesinin gerçekleştirilmiş olduğu banka hesabına ait onaylı hesap dökümü ilk ödeme talebi ile talep edilir ve söz konusu hesabın herhangi bir gelir getirici işlemde kullanılmadığı hususları kontrol edilir.  Aksi halde ödenen avans tutarı gelir getirici işlemden elde edilen tutar ile birlikte (faiz vb. dâhil) faydalanıcıya yapılacak ödeme tutarından mahsup edilecektir.
 • Ödenen avans tutarı, yatırım kapsamında gerçekleştirilecek ilk ödeme talebinin kontrolleri sonucunda, faydalanıcıya yapılacak ödeme tutarından mahsup edilecektir.

Konu ile ilgili aşağıda yer alan örnekler incelenebilir.

Örnek:

* Sözleşme Toplam Uygun Harcama Tutarı: 1.000.000 TL

* Destek Oranı: %50

Birinci Taksite ait Uygun Harcama Tutarı: 750.000 TL

İkinci Taksite ait Uygun Harcama Tutarı: 250.000 TL

I. Senaryo: Yararlanıcı hiç ödeme talebinde bulunmadı ise,

Bu durumda; “1.000.000 TL * (%50) Destek Oranı = 500.000 TL” Sözleşme Kamu Katkısı Tutarı bulunmaktadır.

 • 500.000 TL Sözleşme Kamu Katkısının %50’si olan azami 250.000 TL tutarında avans talebinde bulunulabilir.
 • 250.000 TL tutarında avans talebine istinaden “250.000 TL* %110 = 275.000 TL” tutarında kesin ve asgari 24 ay süreli teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

 

II. Senaryo: Yararlanıcı 1. Taksite ait Ödeme Talebinde bulunmuş ise,

Bu durumda; Kalan taksite ait Sözleşme Uygun Harcama Tutarı yani 250.000 TL * %50 (Destek Oranı) = 125.000 TL Sözleşme Kamu Katkısı Tutarı bulunmaktadır.

 • 125.000 TL’nin %50’si olan azami 62.500 TL avans talebinde bulunulabilir.
 • 62.500 TL tutarında avans talebine istinaden “62.500 TL* %110 = 68.750 TL tutarında kesin ve asgari 24 ay süreli teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

Uyarı: Ödeme talebinde bulunulan taksitlerdeki kontroller sonrası uygun olmayan harcamalar, avans talebi için yapılan hesaplamaya dâhil edilmez.

 

Avans talebi için istenen belgeler;

 1. Avans Ödeme Talebi
 2. Banka Teminat Mektubu
 3. Avans Talebini Teslim edecek kişiye ait (İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri / Vekâletname)
 4. Avans ödemesinin yapılacağı banka hesabına ait açılış belgesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu duyuruda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen duyurulur.

Cimer