Malatya İl Koordinatörlüğü

IPARD II PROGRAMI İLK 6 ÇAĞRI DÖNEMİNE AİT SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DUYURU


Bilindiği üzere 19 Ekim 2020 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayınlanan duyuru ile özetle "8. ve 9. Çağrı dönemlerine ait sözleşmelerin uygun harcama tutarlarında belirli şartlar altında iyileştirme yapılacağı hususu” kamuoyu ile paylaşılmıştı.

İçinde bulunulan salgın ortamı nedeniyle Kurumumuz ile Sözleşme imzalayan bütün yararlanıcılarımızın yatırım ortamını iyileştirebilmek adına AB Komisyonu nezdinde gerekli çalışmalar yapılmasına rağmen ancak 8. ve 9. Çağrı dönemlerine ait sözleşmeler için onay alınabilmiştir.

Bu nedenle ilk 6 çağrı dönemine ait sözleşmeler için kur artışı uygulanmayacaktır. Bu yatırımcılarımızın %50 avans işlemlerine başvurmaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cimer