Malatya İl Koordinatörlüğü

68 Proje Hibe Almaya Hak Kazandı


IPARD II - 8. Başvuru Çağrı "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması" 3. grup desteklenmek üzere seçilen proje başvuru sahiplerinin listesi için
👇
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Duyuru/files/8_%c3%87a%c4%9fr%c4%b1-3_Grup%20WEB.pdf
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cimer