Malatya İl Koordinatörlüğü

IPARD-II Yararlanıcılarına Yapılacak Avans Ödemesi Hakkında Duyuru


Avans ödemesi sistemi, faydalanıcıların yatırımlarına başlamaları ve ilerletmelerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş olup söz konusu avans ödemelerinin, Sözleşmede yer alan uygun harcama kalemlerinin finansmanında kullanılması gerekmektedir.

Kurumumuz ile IPARD II Programı kapsamında Sözleşme imzalamış ve önümüzdeki dönemde Sözleşme imzalayacak olan faydalanıcılara talep etmeleri halindedetayları aşağıda belirtilen şartlarla ve şekilde avans ödemesi yapılabilecektir.

 • Kurumumuz ile Sözleşme imzalanmasının ardından 3 ay içerisinde avans talebinde bulunulabilir. Bu süreyi aşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 • Sözleşmede yer alan TKDK katkısının azami %10’u kadar avans talebinde bulunulabilir. Avans talebinde bulunulabilecek tutar buradan hesaplanabilir.
 • Avans talep edilen tutarın %110’u kadar kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubu, Avans talebi ile birlikte TKDK’ya sunulmalıdır. Avans ödeme talebi taslağına sözleşme imzalamış projeler için buradan Sözleşme imzalamamış projeler için buradan ve Banka Teminat Mektubu taslağına buradan ulaşabilirsiniz.
 • Avans ödemesinin yapılabilmesi için bankada ayrı bir vadesiz hesap açtırılması gerekmektedir.
 • Söz konusu hesap sadece TKDK tarafından avans ödemesinin yapılabilmesi ve faydalanıcı tarafından tedarikçilere uygun harcama kalemleri için ödeme yapılabilmesi için kullanılmalı, tedarikçiye yapılacak ödeme söz konusu banka hesabından tedarikçinin banka hesabına yapılmalıdır.
 • Avans tutarı banka hesabından nakit olarak çekilemez.
 • Ödemesi yapılan avans tutarı faiz, vb. gelir getirici herhangi bir amaçla kullanılamaz.
 • Yukarıda bahsedilen hususların teyit edilebilmesi için avans ödemesinin gerçekleştirilmiş olduğu banka hesabına ait onaylı hesap dökümü ilk ödeme talebi ile talep edilir ve söz konusu hesabın sadece tedarikçilere uygun harcama kalemleri için ödeme yapılması amacıyla kullanıldığı, herhangi bir gelir getirici işlemde kullanılmadığı hususları kontrol edilir.  
 • Ödenen avans tutarı, yatırım kapsamında gerçekleştirilecek ilk ödeme talebinin kontrolleri sonucunda, faydalanıcıya yapılacak ödeme tutarından mahsup edilecektir.

Kurumumuz ile geçerli bir Sözleşmesi bulunan ve avans ödeme talebinde bulunmak isteyen faydalanıcılar 30.09.2020 Çarşamba Günü 17:00’a kadar istenen belgeler ile Sözleşme imzaladıkları TKDK İl Koordinatörlüklerine başvurabilirler. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurumumuzdan, önceki taksitlere ilişkin ödeme talebinde bulunulmuş ise talep edilebilecek azami avans tutarında dikkate alınması gereken kamu katkısı;  Sözleşmede yer alan toplam kamu katkısından, ödemesi yapılan taksite ilişkin Sözleşmede yer alan kamu katkısı çıkartılarak hesaplanabilir.

Örnek:

* Sözleşme Toplam Uygun Harcama Tutarı: 1.000.000 TL
* Destek Oranı: %50
Birinci Taksite ait Uygun Harcama Tutarı: 750.000 TL
İkinci Taksite ait Uygun Harcama Tutarı: 250.000 TL

1. Senaryo: Yararlanıcı hiç ödeme talebinde bulunmadı ise,

Bu durumda; “1.000.000 TL * (%50) Destek Oranı = 500.000 TL” Sözleşme Kamu Katkısı Tutarı bulunmaktadır.

 • 500.000 TL Sözleşme Kamu Katkısının %10’u olan azami 50.000 TL tutarında avans talebinde bulunulabilir.
 • 50.000 TL tutarında avans talebine istinaden “50.000 TL* %110 = 55.000 TL” tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

2. Senaryo: Yararlanıcı 1. Taksite ait Ödeme Talebinde bulunmuş ise,

Bu durumda; Kalan taksite ait Sözleşme Uygun Harcama Tutarı yani 250.000 TL * %50 (Destek Oranı) = 125.000 TL Sözleşme Kamu Katkısı Tutarı bulunmaktadır.

 • 125.000 TL’nin %10’u olan azami 12.500 TL avans talebinde bulunulabilir.
 • 12.500 TL tutarında avans talebine istinaden “12.500 TL* %110 = 13.750 TL tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu sunulması gerekmektedir.

Uyarı: Ödeme talebinde bulunulan taksitlerdeki kontroller sonrası uygun olmayan harcamalar, avans talebi için yapılan hesaplamaya dâhil edilmez.

 

Avans talebi için istenen belgeler;

 1. Avans Ödeme Talebi
 2. Banka Teminat Mektubu
 3. Avans Talebini Teslim edecek kişiye ait (İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri / Vekâletname)
 4. Avans ödemesinin yapılacağı banka hesabına ait açılış belgesi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu duyuruda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen duyurulur.

Cimer