Malatya İl Koordinatörlüğü

Süt Nakil Aracı, Frigorifik Taşıma Aracı, Treyler, Araç (Frigorifik Kasa ve Tank İçin), Frigorifik Kasa hakkında duyuru!


103 tedbiri kapsamında destek talep edilecek soğutuculu araçların tekliflerinin alınmasına ilişkin 20 Ocak 2020 tarihi itibariyle 8. Çağrı için duyurulan süre uzatımı da dikkate alınarak aşağıdaki hususların hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere; IPARD-2 Programında yapılan değişiklikle 8. Başvuru Çağrı döneminden başlayarak Süt Nakil Aracı, Frigorifik Taşıma Aracı, Treyler, Araç (Frigorifik Kasa ve Tank İçin), Frigorifik Kasa 103 tedbiri için uygun harcamalar listesine eklenmiştir.

Kurumumuz tarafından daha önceki dönemlerde yapılan uygulamalardan dolayı sizlerin de bildiğiniz gibi; IPARD Programında yer alan ve başvuru çağrı rehberlerinde de yinelenen ikinci el/kullanılmış ekipman alımının uygun harcama olarak kabul edilmeyeceği hükmünden hareketle, desteklenecek bu araçların  birinci el ve kullanılmamış olması gerekmektedir. Motorlu araçların birinci el olarak kabul edilebilmesi için araçlara ait Araç Tescil Belgesinin faydalanıcı adına düzenlenmesi ve onaylı olması; ilk tescil tarihinin TKDK ile yapılan sözleşmeden sonra olması ve tescil belgesi üzerindeki ilk sahibinin faydalanıcı olması gerekmektedir.

Bu nedenle; söz konusu araçlar için destek talep edecek başvuru sahiplerinin her üç teklifi de yukarıda belirtilen tescil koşulunu sağlayabilen bayii veya yetkili satıcılardan almalarının önem taşıdığı malumlarınızdır. Söz konusu araçların alımlarında üç teklifi de tescil koşulunu sağlayabilen bayii veya yetkili satıcılardan alması gerektiği hususunun başvuru sahiplerine hassasiyetle vurgulanması faydalı olacaktır.

Bu araçların alımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da; başvuru sahiplerinin projelerinde bir bütün olarak (araç+ frigorifik kasa birlikte) Frigorifik Taşıma Aracı (soğutuculu kamyon, kamyonet, panelvan, minivan vb.) uygun harcama başlığı için destek talep etmeleri durumunda, bu aracın ilk tescil tarihi itibariyle soğutuculu araç niteliğini taşımasıdır. Bu nedenle bu araçların teklifleri alınırken başvuru sahipleri araç özellikleri ile birlikte soğutucu sistem özelliklerini teknik şartnamelerinde birlikte belirtmeli; tedarikçiler de araca teklif verirken soğutucu sistem de dahil olmak üzere tek fiyat vermelidirler.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.