Malatya İl Koordinatörlüğü

3. Çağrı ilanı ile kurumumuza başvuran ve inşaat içeren projelerde 2018 Bayındırlık birim pozları baz alınması


3. Çağrı ilanı ile kurumumuza başvuran ve inşaat içeren projelerde 2017 Bayındırlık birim pozları baz alınmıştı. Ancak inşaattaki artan maliyetler göz önüne alınarak kurumumuzca 2018 Bayındırlık birim pozları baz alınası önerisi AB komisyonunca kabul edilmiştir. İlgili değişiklik için kurumumuz çalışmalara devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Cimer